ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.

การจัดส่งสินค้า: แบบปกติ

 1. ไม่จำกัดยอดการสั่งซื้อ
 2. จัดส่งทุกพื้นที่ภายในประเทศ
 3. จัดส่ง วันจันทร์ – เสาร์ (ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 4. ระยะเวลาจัดส่ง 1-3 วันทำการ (ยกเว้นลูกค้าไม่รับโทรศัพท์/ไม่สามารถติดต่อได้ หรือเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น น้ำท่วม เกิดประท้วง รวมถึงเทศกาลต่าง ๆ)
 5. ตารางคำนวนค่าขนส่ง
  พื้นที่ ยอดสั่งซื้อ ค่าจัดส่ง
  กทม-ปริมณฑล มากกว่า 500 ฟรี
  1 - 499 5 % ของส่วนต่าง 500 
  ต่างจังหวัด มากกว่า 1,000 ฟรี
  1 - 999 5 % ของส่วนต่าง 1,000