ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
1.5 พัน

แหนบปลายตรงเงิน

แหนบปลายตรงเงิน - A0104544

ประกัน - การันตี 20 วัน

รายละเอียดสินค้า แหนบปลายตรงเงิน

คุณสมบัติ แหนบปลายตรงเงิน

Brand PowerMax
Model แหนบปลายตรงเงิน
Input 140mm
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินค้าแนะนำ

1.5 พัน