ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
1 พัน

Battery NB Dell 1420 Hi-Power

Battery NB Dell 1420 Hi-Power - A0085888

ประกัน -
คำค้นหา : Battery notebook , Notebook

รายละเอียดสินค้า Battery NB Dell 1420 Hi-Power

คุณสมบัติ Battery NB Dell 1420 Hi-Power

Brand Hi-Power
Model Battery NB DELL 1420
Voltage 11.1V
Capacity 4400mAh
For For NB DELL 1420 Replace 312-0543, 312-0584, WW116
มอก. 2217-2548
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1 พัน