ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
2.1 หมื่น

Adapter Microsoft surface 12V (5 Pin) 3.6A Original

Adapter Microsoft surface 12V (5 Pin) 3.6A Original - A0116442

ประกัน -

รายละเอียดสินค้า Adapter Microsoft surface 12V (5 Pin) 3.6A Original

คุณสมบัติ Adapter Microsoft surface 12V (5 Pin) 3.6A Original

Brand Microsoft surface
Model Adapter Microsoft surface 12V (5 Pin) 3.6A Original
Output 100 - 240V - 50/60Hz
Output A. 3.6A
Output V. 12V
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.1 หมื่น