ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
2.7 พัน

JOY Analog 'NUBWO' NJ-35 Smash (Yellow)

JOY Analog 'NUBWO' NJ-35 Smash (Yellow) - A0090570

ประกัน -

รายละเอียดสินค้า JOY Analog 'NUBWO' NJ-35 Smash (Yellow)

คุณสมบัติ JOY Analog 'NUBWO' NJ-35 Smash (Yellow)

Brand NUBWO
Model NJ-35 Smash
Interface USB 2.0
Key Control 16 Keys
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.7 พัน