ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
3.2 พัน

JOY Analog 'OKER' U-903

JOY Analog 'OKER' U-903 - A0053092

  • มีตัวควบคุมการสั่น 2 ตัว
  • มี 11 ปุ่มในการควบคุมการทำงาน
  • มีหลายสีให้เลือกและมีปีกที่ช่วยให้ง่ายใน การจับถูกออกแบบให้มีความโปร่งใส
  • มี ประสิทธิภาพด้วยการทำงานแบบดิจิตอลและอนาล็อก
  • มีความยาวสาย 1.8 เมตร
  • ใช้พอร์ท USB ในการทำงาน
ประกัน -

คุณสมบัติ JOY Analog 'OKER' U-903

Brand OKER
Model U-903
Interface USB 2.0
Key Control 16 Keys
Cable Length 1.8 m
Operating System Support Windows Xp, Vista, 7
Vibration Support
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3.2 พัน