ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
130

CPU Celeron G4930 (Original)

CPU Celeron G4930 (Original) - A0128802

ประกัน - การันตี 20 วัน

รายละเอียดสินค้า CPU Celeron G4930 (Original)

คุณสมบัติ CPU Celeron G4930 (Original)

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
130