ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
06 กรกฎาคม 2563 (ชิ้น)
36,378
ขายวันนี้
430
รับเคลมวันนี้
425
ส่งกลับคืนวันนี้
5
เคลมสะสม เพิ่ม / (-ลด)
 
สะสม ปี 2563 (ชิ้น)
6,598,258
ขายสะสม
105,506
รับเคลมสะสม
102,100
ส่งกลับคืนสะสม
9,422
อยู่ระหว่างการเคลม ณ.วันนี้
 
ค่าเฉลี่ย
1.60%
% การเคลม : ยอดขาย
564
รับเคลม เฉลี่ยต่อวัน
546
ส่งกลับคืน เฉลี่ยต่อวัน
14 วัน
ระยะเวลาในการเคลมเฉลี่ย (TAT)