ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
Barcode Advice :
IMEI/Serial Product :
05 กรกฎาคม 2563 (ชิ้น)
47,892
ขายวันนี้
607
รับเคลมวันนี้
755
ส่งกลับคืนวันนี้
-148
เคลมสะสม เพิ่ม / (-ลด)
 
สะสม ปี 2563 (ชิ้น)
6,562,849
ขายสะสม
105,076
รับเคลมสะสม
101,675
ส่งกลับคืนสะสม
9,417
อยู่ระหว่างการเคลม ณ.วันนี้
 
ค่าเฉลี่ย
1.60%
% การเคลม : ยอดขาย
565
รับเคลม เฉลี่ยต่อวัน
547
ส่งกลับคืน เฉลี่ยต่อวัน
14 วัน
ระยะเวลาในการเคลมเฉลี่ย (TAT)