ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
Barcode Advice :
IMEI/Serial Product :
23 กันยายน 2563 (ชิ้น)
38,205
ขายวันนี้
518
รับเคลมวันนี้
617
ส่งกลับคืนวันนี้
-99
เคลมสะสม เพิ่ม / (-ลด)
 
สะสม ปี 2563 (ชิ้น)
9,361,612
ขายสะสม
112,061
รับเคลมสะสม
112,172
ส่งกลับคืนสะสม
4,390
อยู่ระหว่างการเคลม ณ.วันนี้
 
ค่าเฉลี่ย
1.20%
% การเคลม : ยอดขาย
421
รับเคลม เฉลี่ยต่อวัน
499
ส่งกลับคืน เฉลี่ยต่อวัน
9 วัน
ระยะเวลาในการเคลมเฉลี่ย (TAT)
 

สถิติการเคลม (ย้อนหลัง 3 เดือน)

39%
32%
13%
9%
5%
3%
หน่วย: วัน 1-7 8-14 15-20 21-30 31-45 มากกว่า 45