ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.

Advice Shop

W W Import-Export Sole Co.,Ltd

บ้านหัดสะดีใต้ อ.เมืองจันทบุรี จ.นครหลวงเวียงจันทน์

Tel. 030-588-8999

Phone. 030-288-8999,030-988-8999,021-260-500

Email.8569168@gmail.com

Website.www.advicelao.com

Facebook.facebook.com/advicelao1602/

พิกัด

ร้านไกรอำพร คอมพิวเตอร์

33 บ้านชะนะคาม ซ.เมืองชะนะคาม จ.แขวงเวียงจันทน์

Tel. -

Phone. 020-221-21060

Email.kaiamphonecomputer@gmail.com

Website.www.sanakham.com

พิกัด

XP COMPUTER

บ้านไกสอนพิมวิหาน ถ.บ้านหนองเหนี่ยง อ.เมืองไชยเชษฐา จ.นครหลวงเวียงจันทน์

Tel. 020-999-99409

Phone. 020-999-99409

Email.xang30@gmail.com , xang30@hotmail.com

Website.www.xpcomputeronline.com

Facebook.facebook.com/Advice.Vientiane/

พิกัด

ร้านสมายคอมพิวเตอร์

27 ซ.บ้านห้วยสะเหง้า อ.เมืองวังเวียง จ.แขวงเวียงจันทน์

Tel. 020-998-18899

Phone. 020-998-18899

Email.Hoyky88999@gmail.com

Website.www.advicesmile.com

พิกัด

KK IT SOLUTIONS

บ้านบึงขะหยอง ซ.12 ถ.ท่าเดื่อ อ.เมืองศรีสัตตนาค จ.นครหลวงเวียงจันทน์ 43110

Tel. 021-316-186

Phone. 020-548-65555(ร้าน)020-555-42929

Email.it.outlet.lao@gmail.com , kkits@kk-itsolutions.com

Website.www.advicevientiane.com

Facebook.facebook.com/KKITSolutions

พิกัด

Advice Mini

LAO IT (ลาวไอที)

บ้านสะพานทองเหนือ อ.เมืองศรีสัตตนาค จ.นครหลวงเวียงจันทน์

Tel. 021-315-902

Phone. 084-646-6808(เอ๋)

Email.laoit2010@gmail.com

Website.www.lao-it.com

Facebook.facebook.com/advicelaoit/

พิกัด